O Medica Collegium

Szkoła policealna i inne propozycje kształcenia – o nas

Tworząc Collegium Medyczne MEDICA udowodniliśmy, że edukacja może być nowoczesna i profesjonalna, a jednocześnie przyjazna.

Collegium Medyczne Medica oferuje kształcenie w szkołach medycznych, szkołach policealnych, technikach, szkołach branżowych, liceach dla dorosłych, szkołach podstawowych dla dorosłych, a także w formie kursów i szkoleń oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Prowadzimy naukę zarówno w szkołach dla młodzieży jak i w szkołach dla dorosłych (szkoły zaoczne i...